מנהרת שטיפה בתחנת דלק מזכרת בתיה

פרויקט התקנת מנהרת שטיפה במזכרת בתיה:

מנהרת שטיפה

מכונת שטיפת רכבים