מנהרת שטיפה בפרויקט מנהרת הזמן פז מנחם גן הורדים ראשל״צ

מכונה לשטיפת רכב

מנהרת שטיפת רכבים

מנהרת שטיפה