אנחנו שמחים שרכשת מוצר איכותי ומקצועי מבית "עוז בת גלים"

אחריות למוצרים ביתיים

פירוט האחריות

"עוז בת גלים" בע”מ מציעה שירות במסגרת אחריות לכל מגוון המוצרים שנרכשו מהיבואן הרשמי "עוז בת גלים".
אנו מתחייבים כלפי הקונה כי במוצרים המשווקים על ידינו, לא יהיו פגמים הקשורים במרכיבי המוצר או בתפוקתו לתקופה של שנה, החל מתאריך הרכישה הקמעונאית, על ידי הקונה הראשון כפי שנרשם בחשבונית הקניה ולשימוש ביתי בלבד (שימוש בבית בלבד).

במקרה של תקלה, במהלך תקופת האחריות המוגבלת, "עוז בת גלים" תתקן את המוצר או תחליפו על פי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד.

האחריות תקפה רק בצרוף חשבונית הקניה ומספר הסידורי המקורי של המוצר. (שאינו הוסר או נמחק)

האחריות אינה תקפה במקרים הבאים

האחריות לא תחול אם המכשיר ניזוק כתוצאה מהזנחה, חבלה בנפילה, שבר ו/ או נזק מגורם חיצוני , רשלנות/ שימוש בלתי נכון, ליקויים באספקת החשמל.
האחריות אינה מכסה אביזרים חיצוניים ונלווים כגון צינורות לחץ, אקדח, זרועות התזה, חלקי פלסטיק וחלקים מתכלים.
במידה ובוצעו תיקונים או שרות או שינוי של מוצר זה ע”י צד כלשהו מבלי שהסכמנו לכך, החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למכשיר.
במידה והלקוח מעוניין לבצע תיקון במכשיר יש להביאו למעבדת שירות ב"עוז בת גלים".