מדריך הוראות הפעלה זה מורכב משלושה חלקים: הוראות בטיחות, מדריך למשתמש ספציפי בסדרה ונתונים טכניים לסדרה והצהרה.

לפני השימוש הראשון במכונת שטיפה בלחץ יש:

 • לקרוא בעיון את ההוראות.
 • לשמור הוראות אלה לשימוש עתידי.

attention לציית בהקפדה בהוראות בטיחות המסומנות בסמל זה, כדי למנוע נזק אישי או נזק חמור לרכוש.

מדריך הוראות הפעלה זה מורכב משלושה חלקים:

 1. הוראות בטיחות.
 2. מדריך למשתמש ספציפי בסדרה.
 3. נתונים טכניים לסדרה והצהרה.

אזהרות

"attentionמכונה זו תוכננה לשימוש עם חומרי ניקוי מסופקים או מומלצים על ידי חברת "NILFISK" ו- "עוז בת גלים". השימוש בחומרי ניקוי או כימיקלים אחרים שאינם מאושרים, עלולים להשפיע לרעה על בטיחות ותקינות המכונה.

attentionסילוני המים בלחץ גבוה עלולים להיות מסוכנים, לכן יש חשיבות רבה להשתמש בהם באופן בטיחותי ועל סמך הכללים. חל איסור לכוון את סילון המים לעבר אנשים, לעבר ציוד חשמלי תחת מתחת או למכונה עצמה.

attention אין להשתמש במכונה בטווח של אנשים אלא אם כן הם לובשים בגדי מגן.

attention אין לכוון את הסילון לעצמך או לאחרים על מנת לנקות את הנעליים.

attention קיימת סכנת פיצוץ!

attention אין לרסס נוזלים דליקים.

attention לילדים או לאנשי צוות לא מאומנים ומיומנים אסור להשתמש במכונות שטיפה בלחץ גבוה.

attention צינורות, אביזרים ומחברים ללחץ גבוה חשובים לבטיחות המכונה. יש להשתמש רק בצינורות, אביזרים ומחברים מומלצים על ידי חברת nilfisk ו"עוז בת גלים". כדי להבטיח את בטיחות המכונה, יש להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים או מומלצים על ידי חברת nilfisk ו"עוז בת גלים".

attention המים שעברו דרך מונעי זרימה אחורית נחשבים כבלתי ניתנים לשתייה.

attention אין להשתמש במכונה אם כבל אספקה, כוח או חלקים חשובים במכונה נפגעים, למשל מכשירי בטיחות, צינורות לחץ גבוה, אקדח הפעלה ועוד.

attention כבלי הארכה לא תקינים עלולים להיות מסוכנים. אם נעשה שימוש בכבל מאריך, הוא חייב להתאים לשימוש חיצוני, ויש לשמור על החיבור יבש, מורם מעל הקרקע. מומלץ להשתמש בתוף עם כבל השומר על השקע לפחות 60 מ"מ מעל פני הקרקע.

 attention יש לכבות ולנתק את המכשיר כשמשאירים אותו ללא השגחה, בסיום השימוש בו או כשעוברים לביצוע עבודה אחרת. או בעת ביצוע תיקון ותחזוקה.

attention במהלך השימוש במכונות שטיפה בלחץ גבוה, עלול להיווצר ריסוס המייצר רסס. שאיפת החומר המרוסס עלולה להיות מסוכנת לבריאות: יש להקפיד על ההגנה מפני הריסוס. ייתכן שיהיה צורך במסכת נשימה מסוג FFP 2 או שווה ערך, בהתאם לסביבת הניקוי.

השימוש המיועד ותנאי האחריות

סדרות C, D, E, P ו- Core-IH פותחו למטרות ניקוי ביתי בלבד ולהפעלה במצב עומד. כל שימוש אחר נחשב לשימוש לא נכון ולא בטיחותי.

 • מכונת שטיפה בלחץ גבוה פועלת ברמות לחץ שונות וחומרי ניקוי שונים למשימות ותוצאות ניקוי שונות. יש לעקוב תמיד אחר הוראות השימוש בחומרי ניקוי, מצבי החירום והסילוק, אין להפעיל את המכונה בטמפרטורה מתחת ל- 0°C. לעולם אין להפעיל מכונה קפואה, לעולם אין להשתמש בה בתוך הבית ואף פעם אין לכסותה במהלך השימוש. זה נחשב לשימוש לא נכון ופסול.
 • שימוש בלחץ, חומר ניקוי ו / או יישום שגוי עלול לגרום נזק למכונה, למשטחים, לחומרים ולהתקנים. כל האמור לעיל נחשב לשימוש לא נכון ופסול. חברת נילפיסק ו"עוז בת גלים" אינן אחראיות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא נכון או פסול.

אמצעי בטיחות ותפקודם

המכונה נעצרת אוטומטית כשמשחררים את ההדק. המכונה תתחיל לפעול שוב בעת לחיצה על ההדק. ידית הריסוס כוללת התקן לנעילה. כשהוא מופעל, לא ניתן להפעיל את ידית הריסוס. המכונה מצוידת במגן תרמי המתאפס על עצמי. אם המכונה מתחממת יתר על המידה, המגן התרמי ינתק את אספקת החשמל. במקרה זה, יש להמתין עד שהמכונה תתקרר. שסתום בטיחות הידראולי מובנה מגן על המערכת מפני לחץ יתר.

אמצעי זהירות

חיבור אספקת החשמל יבוצע על ידי חשמלאי מוסמך ויתאים לתקן חברת החשמל IEC 60364-1. מומלץ שהאספקה החשמלית למכונה זו תכלול או התקן פחת הזרם שיפסיק את אספקת הזרם במקרה של זליגת הזרם להארקה תעלה על 30 מילי-אמפר במשך 30 אלפיות שניים או במקרה של קצר להארקה.

 • יש להשתמש בנתיכי התחלה / עיכוב למנוע עם מאפיין C או D לפי IEC / EN 60898-11 / IEC 947-2 או תקנים מקבילים מחוץ לחברת החשמל.
 • אם כבל אספקת החשמל ניזוק, הוא יוחלף על ידי המפיץ, או גוף מוסמך דומה, וזאת כדי למנוע סכנה.
 • לא דרושה כל פעולות להתאמת מכונות המסומנות במתח ותדר כפולים.
 • יש למנוע מילדים שישחקו במכונה.
 • על המפעיל ועל כל מי שנמצא בסביבתו הקרובה של מקום העבודה, לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי להגן על עצמך מפני פגיעת מפסולת שנזרקה במהלך הפעולה.
 • יש ללבוש תמיד מגפי בטיחות, מסכת נשימה, מגן אוזניים, משקפי מגן ובגדי מגן במהלך הפעולה.
 • הלחץ הגבוה שנוצר על ידי המכונה מהווה מקור מסוכן במיוחד. החזק את אקדח הריסוס בחוזקה בשתי הידיים. אקדח הריסוס מייצר רתיעה חזקה לאחור, ומומנט פתאומי במהלך הפעולה.
 • ראה חלק 3:3 לגבי העצמה האמיתית של הרתיעה לאחור.
 • במהלך ההובלה: יש למקם את המכונה בצורה אופקית על הגבה, מאובטחת בעזרת רצועות.

בתוך האיחוד האירופי

אין להשתמש ולתחזק מכונות לשטיפות בלחץ גבוה על ידי ילדים. מותר לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות, או לאנשים שאין להם את הידע והניסיון להשתמש במכשיר, אך ורק עם השגחה או הנחיות לשימוש בטיחותי במכשיר וכאשר הם מבינים ומודעים לסכנות הכרוכות בשימוש המכשיר.

מחוץ לאיחוד האירופי

אין להשתמש ולתחזק מכונות לשטיפות בלחץ גבוה על ידי ילדים או על ידי אנשים שאינם מאומנים או על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע.

חלק 2:3

מספק סקירה כללית של המכונה ואלמנטים התפעוליים יחד עם קטעים מאוירים או הכנה, הפעלה, חיבור למים, אחסון ותחזוקת המשתמש.

 1. פריקה והכנה לשימוש. יש לעיין באיור A
 2. חיבור לרשת מי שתייה - מכונות שטיפה בלחץ גבוה אינן מתאימות לחיבור לרשת מי השתייה. יש לבדוק תמיד את התקנות המקומיות לפני חיבור המכונה לרשת מי השתייה ויש להשתמש במנוע זרימה לאחור במידת הצורך.

  • באורך ,½" יש להשתמש בצינור לגינה בגודל 10 - 25 מ'.
  • יש לעיין באיור B.
 3. חיבור למקור מים אחר - ניתן לחבר את המכונה למאגר מי גשמים, לנהרות, לאגמים, בורות מים וכו' ולהפעילה במצב יניקה. יש לעיין באיור C .
 4. התאמת ידית ריסוס ומכונה:
  סדרות C-PG, ELPG ו- Core-IH . לאחר הכנסת הסוללה, יש 2 דקות בכדי לתאם בין ידית ריסוס ומכונה. האור יהבהב בכתום בעת חיפוש המכונה. נורת החיווי תיכבה כאשר ההתאמה בוצעה. ויסות הכוח מסומן באור ירוק.
 5. השארת המכונה ללא השגחה יותר מ- 5 דקות
 6. attention ראה אזהרות המפורטות. יש לעיין את באיור E
 7. לאחר השימוש והאחסון - לאחר השימוש תמיד: יש לכבות את המכונה. יש לרוקן את המכונה ואת האביזרים ממים כדי למנוע נזקי הקפאה. יש להוציא את התקע מהשקע. יש לנתק את צינור אספקת המים. יש לגלול את כבל החשמל וצינור הלחץ הגבוה בכדי למנוע נזק לכבל, לצינור לחץ גבוה ואביזרים.
  אחסון המכונה יהיה ללא קיפאון. יש לעיין באיור E.
 8. תחזוקה, בדיקה ותיקון - יש לבצע את תחזוקת המכונה תמיד בהפעלה לאחר זמן אחסון רב.
 9. attention לפני השימוש, יש תמיד לבדוק אם קיימים נזקים במכונה ובציוד. במקרה של נזק, פעל בהתאם לאזהרות המצוינות.
 10. אין לנסות לבצע תחזוקה כלשהי שאינה מתוארת בהוראות, אם המכונה מסרבת להתניע, עוצרת, רוטטת, הלחץ משתנה, המנוע מקרטע, הנתיכים נשרפים או לא יוצאים מים, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של "עוז בת גלים".
 11. יש לבצע תמיד כל תיקון בבית מלאכה מורשה של "עוז בת גלים".
 12. תחזוקת משתמשים על פי האיורים ב- G
 13. סילוק נכון של מוצר זה - סימון זה מצביע על כך שאין להיפטר ממוצר זה עם פסולת ביתית אחרת. אנחנו נשמח לקחת את המוצר הישן, ולדאוג להעביר אותו לחברה הממחזרת מוצרים חשמליים ביתיים.