אנחנו ממליצים לפני שמשתמשים בפעם הראשונה במכשיר, לקרוא בקפידה את המדריך הזה כולו.

השימוש המיועד

שואב אבק מיועד לשימוש פרטי, כלומר - בבית, בסדנאות מלאכה, לניקוי המכונית - כדי לשאוב אבק שאינו מסוכן ונוזלים שאינם מתלקחים.

הוראות בטיחות

attention אזהרה - סכנה שעלולה לגרום לפגיעות גוף חמורות ולנזק . יש להקפיד מאד על הוראות הבטיחות:

 • אסור לערוך שינויים בהתקני הבטיחות המכאניים, החשמליים או התרמיים.
 • ילדים מגיל 8 ומעלה יכולים להשתמש במכשיר זה, וכן גם אנשים בעלי כשירות גופנית, חושית או שכלית מוגבלות, או גם חסרי ניסיון והכשרה, רק במידה שיעשו זאת תחת פיקוח או בהדרכה לגבי השימוש במכשיר באופן בטיחותי,
  ולאחר שהבינו את הסיכונים הכרוכים בכך.
 • משתמשים-ילדים יעשו זאת בפיקוח כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
 • אין להפקיד את ניקוי המכשיר או את תחזוקתו בידי ילדים, ללא פיקוח.
 • נא לא להתיז מים על החלק העליון של שואב האבק - נשקפת סכנה מכך לאנשים, עלול להיווצר סיכון לאנשים או קצר.
 • נא לא להשתמש אף פעם בשואב האבק ללא המסנן (אינו מותקן) או אם המסנן ניזוק.
 • שואב האבק מצויד בפונקציית שאיבה -פליטה. נא לפלוט את האוויר במקום פתוח. יש להשתמש בפונקציית הנשיבה אך ורק כשהצינור נקי. אבק עלול להזיק לבריאות.

הוראות בטיחות

attention שאיבה של חומרים מסוכנים בשואב האבק עלולה לגרום לפציעות קשות ואף קטלניות!

 

חומרים מסוכנים

שואב האבק מיועד לשימוש פרטי, כלומר - בבית, בסדנאות מלאכה, לניקוי המכונית - כדי לשאוב אבק שאינו מסוכן ונוזלים שאינם מתלקחים.

לפניכם רשימה של חומרים שאין לשאוב בשואב האבק:

 • אבק מסוכן.
 • חומרים לוהטים (סיגריות בוערות, גחלים לוחשות וכדומה).
 • נוזלים מתלקחים, נפיצים חריפים (למשל: דלק, ממסים, חומצות, חומרים אלקליים וכדומה).
 • אבק מתלקח או נפיץ (למשל: מגנזיום או חמרן - אלומיניום וכדומה).

חיבור לרשת חשמל

attention לפני שמשתמשים בשואב האבק, נא לוודא שהמתח המצוין בלוחית שעל שואב האבק תואם למתח ברשת אספקת החשמל המקומית.

 • מומלץ לחבר את שואב האבק לרשת באמצעות מימסר (פחת).
 • אין להשתמש בשואב האבק אם כבל ההזנה או התקע מפגינים נזק כלשהו.
 • נא לבדוק בסדירות את הכבל והתקע לגילוי סימני נזק.
 • אם כבל ההזנה פגום, יש לפנות לשירות הלקוחות של "עוז בת גלים" על מנת שיחליפו אותו לפני שמשתמשים בו, כדי למנוע סכנה.
 • נא לא לגעת בכבל ההזנה או בתקע בידיים רטובות.
 • נא לא להוציא את התקע מהשקע על ידי משיכה בכבל.
 • כדי להוציא את התקע מהשקע , אוחזים בתקע, לא בכבל.
 • חייבים תמיד להוציא את התקע משקע החשמל לפני שמתחילים בכל פעולת תחזוקה או תיקון במכשיר או בכבל.

תחזוקה

נא להוציא את התקע מהשקע לפני שמתחילים לעשות עבודת תחזוקה כלשהי במכשיר.

מיחזור שואב האבק

attention חומרי האריזה ניתנים למחזור . נא למחזר את המרכיבים במקום להשליך אותם עם האשפה הביתית.

כפי שמצוין בתקנה 2012 / 19/EC לגבי מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, חייבים לסלק מכשירי חשמל משומשים בנפרד, ולמחזר אותם באופן ידידותי לסביבה. אנחנו נוכל לקחת את המכשיר הישן, ולהעביר אותו לחברה הממחזרת באופן אחראי את המוצרים החשמליים.

אחריות

"עוז בת גלים" מבטיחה אחריות לשואבי אבק לשימוש ביתי למשך שנה.

תיקונים במסגרת האחריות ייעשו אם יעמדו בהתניות הבאות:

 • הפגמים נובעים מליקויים או מפגמים בחומרי הגלם או בייצור (בליה רגילה וכן שימוש לא-תקין אינם כלולים באחריות).
 • המשתמשים הקפידו על ההוראות הכלולות במדריך הנוכחי למשתמש.
 • לא נעשה ניסיון לתקן את המכשיר על ידי אדם שלא קיבל הכשרה מתאימה של "עוז בת גלים".
 • נעשה שימוש רק באביזרים המקוריים.
 • המוצר לא נחשף לתנאים קשים כגון מכות, חבטות או קיפאון.
 • שואב האבק לא הושכר לאחר ולא שימש בשימוש מסחרי אחר כלשהו.
 • סוללות, נורות וחלקים מתכלים אינם כלולים באחריות.
 • במקרה של ליקויים המתעוררים במשך תקופת האחריות, "עוז בת גלים" יפעילו את שיקול דעתם ויתקנו את הליקויים.
 • פתיחת קופסת היחידה גורר ביטול של תוקף האחריות . לא יהיה אפשרי יותר לתבוע טיפול על סמך האחריות.

שאיבת נוזלים

נא לפרק תמיד את שקית המסנן, לפני ששואבים נוזלים. מחדירים מסנן המתאים לשאיבת נוזל. בודקים שהמצוף פועל באופן תקין. אם נוצר קצף או אם נוזל ניגר מהמכונה, יש להפסיק לעבוד מיד, ולרוקן את מכל הלכלוך.

חיבור מכשירים חשמליים

נא להשתמש בשקע שעל שואב האבק למטרות שפורטו בהוראות ההפעלה בלבד.

לפני שמחברים מכשיר לשקע שבמכשיר:

 1. נא לכבות את שואב האבק.
 2. נא לכבות את המכשיר שרוצים לחבר. זהירות! יש להקפיד למלא את הוראות ההפעלה והבטיחות עבור מכשירים המחוברים לשקע של המכונה החשמלית. נא לפרוס את הכבל של שואב האבק למלוא אורכו לפני השימוש.
 3. זהירות! IP24 רק כשהמכסה החסין בפני מים סגור, וללא תקע.

ההספק של המכשיר המחובר, לא יעלה אף פעם על הערך המצוין על לוחית סוג של שואב האבק. מתח ההפעלה המופיע בלוחית שעל המכשיר חייב להיות תואם למתח האספקה ברשת החשמל.

זיהוי החלקים (לפי האיורים 1 ו- 2 בעמוד 4):

 1. מתג הפעלה / כיבוי.
 2. מקום חיבור מכשיר חשמלי*
 3. מקום חיבור צינור השאיבה.
 4. מקום חיבור לפונקציית הפליטה.
 5. אחסון אביזרים.
 6. אחסון הכבל.
 7. מצב מנוחה.

*משתנה בהתאם לדגם.

הוראות הפעלה

הפעלת שואב האבק

attention מתג הפעלה / כיבוי במנח A (וראה עמוד 12) מתג I - 0

 מנח המתג   פונקציה 
l הפעלה
o כיבוי

החלפת מסנן (פילטר)

 1. מנתקים את אספקת החשמל.
 2. מסובבים את טבעת של המסנן בניגוד לכיוון מחוגי השעון . מפרקים את המסנן בזהירות ובודקים נוכחות פגמים. במקרה הצורך מחליפים את המסנן ומסלקים את הקודם בהתאם לתקנות שבתוקף. בשימוש במסנן רטוב ויבש - יש לנקות את המסנן באוויר דחוס (נא לשמור על מרחק הולם, כדי לא להזיק למסנן על ידי זרם האוויר) או לשטוף במים. נא לייבש את המסנן לפני השימוש.
 3. מנקים היטב את האזור במכשיר שם מותקן המסנן, מרכיבים את המסנן ומהדקים אותו במקומו בכיוון מחוגי השעון.

החלפת שקית מסנן

 1. מנתקים את אספקת החשמל.
 2. מסובבים בעדינות את לשונית הקרטון שעל פתח הקליטה בניגוד לכיוון מחוגי השעון ומוציאים את השקית המשומשת. מסלקים את שקית המסנן בהתאם לתקנות שבתוקף.
 3. מרכיבים את שקית המסנן החדשה על ידי נעיצתה בעדינות לתוך פתח הקליטה, אנחנו ממליצים להשתמש תמיד בשקיות של חברת נילפסיק המתאימות לשאיבת אבק. ומסובבים אותה בכיוון השעון.